Fest vum Nationalfeierdag zu Wal den 19/06/2021 - Fotoen vum Antoinette Ney