Aweiung vum Campus Nei Brasilien de 15. Oktober 2021 - Fotoe vum Antoinette Ney

Nuit du Sport 2022 Groussbus-Wal - Fotoe vum Mireille Gereke

Nationalfeierdag 2022 zu Wal - Fotoe vum Antoinette Ney