Avis en matière de circulation – Route barrée du 12 juillet 2021 jusqu’à la fin des travaux (+/- 2 semaines): “Waler Strooss” à Grevels et la rue “Kinnikshaff” à Wahl

La circulation dans la rue “Waler Strooss” à Grevels jusqu’à la hauteur de la maison 58 dans la rue “Kinnikshaff” à Wahl est interdite dans les deux sens. L’arrêt de bus dans la Rue Kinnikshaff à Wahl est déplacé à cet effet jusqu’à la hauteur de la maison 7A. Pour plus d’informations veuillez consulter l’avis […]

La circulation dans la rue “Waler Strooss” à Grevels jusqu’à la hauteur de la maison 58 dans la rue “Kinnikshaff” à Wahl est interdite dans les deux sens.

L’arrêt de bus dans la Rue Kinnikshaff à Wahl est déplacé à cet effet jusqu’à la hauteur de la maison 7A.

Pour plus d’informations veuillez consulter l’avis dans notre Online Reider.

Des articles de la même catégorie

Safari am Wëlle Westen

Safari am Wëlle Westen

Dëst sinn kuerz a kannerfrëndlech (3-5km) Trëppeltier an den 10 Gemenge vum Kanton Réiden an der Gemeng Mäerzeg - eng flott Iddi fir d'Summervakanz heiheem 😎 👉 📖 D'Bichelcher mat den Trëppeltier sinn ab elo och bei eis op der Gemeng ze kréien. Wann Dir...

lire plus
Eis Sportler aus der Gemeng Wal

Eis Sportler aus der Gemeng Wal

D'Gemeng ass houfreg op hier Sportler aus der Gemeng déi 2019, 2020 an och schonn dëst Joer op eng Podiumsplaz komm sinn. Een Artikel mat de jeeweilegen Titele fannt Dir an der nächster Waler Uucht. E Méindeg den 12/07/2021 huet eng Sportleréierung stattfonnt fir...

lire plus