Schlëssel fonnt zu Heeschpelt de 6. Oktober 2021

Schlëssel fonnt zu Heeschpelt de 6. Oktober 2021

Wiem gehéiert dëse Schlëssel? Dir kënnt Iech mellen um Biergerzenter vun der Gemeng um 83 81 85 - 1 ...
Avis en matière de circulation le 15 septembre (SKODA TOUR DU LUXEMBOURG)

Avis en matière de circulation le 15 septembre (SKODA TOUR DU LUXEMBOURG)

Wärend dem Skoda Tour de Luxembourg kënnt et de 15. September zu Verkéiersbehënnerungen zu Gréiwels an zu Heeschpelt: D'Haaptstroosse gi ...
Safari am Wëlle Westen

Safari am Wëlle Westen

Dëst sinn kuerz a kannerfrëndlech (3-5km) Trëppeltier an den 10 Gemenge vum Kanton Réiden an der Gemeng Mäerzeg - eng ...
Eis Sportler aus der Gemeng Wal

Eis Sportler aus der Gemeng Wal

D'Gemeng ass houfreg op hier Sportler aus der Gemeng déi 2019, 2020 an och schonn dëst Joer op eng Podiumsplaz ...
Referendum Fusioun Groussbus-Wal - Merci un d'Bierger fir hiert Vertrauen!

Referendum Fusioun Groussbus-Wal – Merci un d’Bierger fir hiert Vertrauen!

D‘Schäffen-a Gemengeréit vu Wal a Groussbus wëllen hiere Bierger Merci soe fir hiert Vertrauen! Béid Schäfferéit hu sech dann och ...
Vacance de poste - fonctionnaire communale (m/f), groupe de traitement A1, pour la direction du service technique

Vacance de poste – fonctionnaire communale (m/f), groupe de traitement A1, pour la direction du service technique

L'Administration communale de Wahl se propose d'engager pour la direction de son service technique un fonctionnaire communale (m/f), groupe de ...
Règlement de circulation temporaire le 12/06/2021 à Rindschleiden

Règlement de circulation temporaire le 12/06/2021 à Rindschleiden

Règlement de circulation temporaire à l'occasion d'une cérémonie funéraire le samedi 12 juin 2021 à Rindschleiden. Le détail peut être ...
D'Gemeng Wal an Trauer ëm hire fréiere Buergermeeschter Marco Assa

D’Gemeng Wal an Trauer ëm hire fréiere Buergermeeschter Marco Assa

D’Gemeng Wal trauert ëm hire fréiere Buergermeeschter Marco Assa, deen e Méindeg am Alter vu 45 Joer no laanger Krankheet ...