Zum Joresenn mécht de Schäfferot vun der Gemeng Wal een Opruff, d’Ofschéisse vu Freedefeier, Knupperten a Rakéite sinn ze loossen

Zum Joresenn mécht de Schäfferot vun der Gemeng Wal een Opruff, d’Ofschéisse vu Freedefeier, Knupperten a Rakéite sinn ze loossen

Zum Joresenn mécht de Schäfferot vun der Gemeng Wal een Opruff, d’Ofschéisse vu Freedefeier, Knupperten a Rakéite sinn ze loossen, ...
Forum pour l'emploi - Schnéidingscht

Forum pour l’emploi – Schnéidingscht

Schneedienst / ​Déblayage de la neige Dësse Service gëtt offréiert vum "Service aux citoyens". Ce service est offert par le "Service ...
CDJ Nei Brasilien - Schnéi schëppen

CDJ Nei Brasilien – Schnéi schëppen

De CDJ Nei Brasilien bitt Iech gratis Hëllef un beim Schnéi schëppen. Méi dozou um Flyer: 20211116 CDJ Nei Brasilen ...
Ännerung vum Datum vun der Collecte (SIDEC) wéinst Allerhellegen

Ännerung vum Datum vun der Collecte (SIDEC) wéinst Allerhellegen

Op Grond vun Allerhellegen e Méindeg den 1. November, gëtt déi gro Dreckskëscht (déchets ménagers) dëse Samschdeg den 30. Oktober ...
Pacte Logement 2.0

Pacte Logement 2.0

Eis Buergermeeschtesch Christiane Thommes-Bach huet zesumme mam Minister fir de Logement Henri Kox, am Kader vun der regionaler Konferenz, d'Konvention ...
Schlëssel fonnt zu Heeschpelt de 6. Oktober 2021

Schlëssel fonnt zu Heeschpelt de 6. Oktober 2021

Wiem gehéiert dëse Schlëssel? Dir kënnt Iech mellen um Biergerzenter vun der Gemeng um 83 81 85 - 1 ...
Safari am Wëlle Westen

Safari am Wëlle Westen

Dëst sinn kuerz a kannerfrëndlech (3-5km) Trëppeltier an den 10 Gemenge vum Kanton Réiden an der Gemeng Mäerzeg - eng ...
Eis Sportler aus der Gemeng Wal

Eis Sportler aus der Gemeng Wal

D'Gemeng ass houfreg op hier Sportler aus der Gemeng déi 2019, 2020 an och schonn dëst Joer op eng Podiumsplaz ...
Referendum Fusioun Groussbus-Wal - Merci un d'Bierger fir hiert Vertrauen!

Referendum Fusioun Groussbus-Wal – Merci un d’Bierger fir hiert Vertrauen!

D‘Schäffen-a Gemengeréit vu Wal a Groussbus wëllen hiere Bierger Merci soe fir hiert Vertrauen! Béid Schäfferéit hu sech dann och ...