Gemeng Wal

Accès rapide

Actualités

Safari am Wëlle Westen

Safari am Wëlle Westen

Dëst sinn kuerz a kannerfrëndlech (3-5km) Trëppeltier an den 10 Gemenge vum Kanton Réiden an der Gemeng Mäerzeg - eng flott Iddi fir d'Summervakanz heiheem 😎 👉 📖 D'Bichelcher mat den Trëppeltier sinn ab elo och bei eis op der Gemeng ze kréien. Wann Dir...

Eis Sportler aus der Gemeng Wal

Eis Sportler aus der Gemeng Wal

D'Gemeng ass houfreg op hier Sportler aus der Gemeng déi 2019, 2020 an och schonn dëst Joer op eng Podiumsplaz komm sinn. Een Artikel mat de jeeweilegen Titele fannt Dir an der nächster Waler Uucht. E Méindeg den 12/07/2021 huet eng Sportleréierung stattfonnt fir...

Evènements

Aucun événement trouvé !

Nos partenaires

Venir nous rencontrer

Sur rendez-vous aux horaires d’ouvertures suivants (suite à la situation Covid-19):

 

Biergerzenter & Secrétariat:

lundi, mardi et jeudi de 08:00 à 12.00 heures et mercredi de 14:00 à 18:30 heures

Recette:

mercredi de 14:00 à 17:00 heures
Jeudi de 08:00 à 12:00 heures

Service technique:

uniquement sur rendez-vous

Besoin d’information

Comment nous contacter:

 

 

Par téléphone:

+352 83 81 85 – 1

Par e-mail:

info@wahl.lu

Adresse de la maison communale:

32, rue Principale L-8838 Wahl